Wykształcenie

 • Studia dzienne II stopnia: Pedagogika: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego
 • Studia dzienne I stopnia: Pedagogika: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
 • Szkoła Coachów organizowana przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL oraz Akademickie Koło Naukowe Zarządzania „UNSTOPPABLE” we Wrocławiu

Formy rozwoju zawodowego od września 2017r. (staż na nauczyciela mianowanego)

 1. Kurs e-learningowy„Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą” – przepracowanie i analiza 21 lekcji w (https://kursy.cdw.edu.pl) wrzesień – październik
 2. Szkolenie dla nauczycieli / pedagogów ze Szkół Podstawowych – realizatorów działań edukacyjnych, kierowanych do uczniów klas VII w „Programie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu) – 10.10.17r.
 3. Konferencja otwarcia dla pedagogów i psychologów (WCDN) – 10.10.17r.
 4. Zagrożenia w sieci (Biblioteka pedagogiczna) – 11.10.17r.
 5. Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Uzależnień       Grupa Dialogu Społecznego  25.10.17
 6. III Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „Więzi, które chronią. Efektywność pomocy” 16 i 17.11.2017
 7. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców (kompetencji wychowawczych) – szkolenie 10-tygodniowe od 7.11.17 do 9.01.18r.
 8. Konferencja: “Problemy zdrowia psychicznego młodzieży” (II Moduł)  1.02.2018r.
 9. Warsztaty antydyskryminacyjne „Stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja – 8.2.18
 10. Szkolenie dot. akcji „Rowerowy Maj” – 23.3.18

Szkolenia i inne formy rozwoju od 01.09.2014r.

(bez szkoleń na Radach Pedagogicznych)

 1. Szkolenie poświęcone realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 7 w roku szkolnym 2017/2018 – 26.05.2017r.
 2. Szkolenie w ramach cyklu „Poznajemy Placówki Specjalne i Integracyjne” w Zespole Szkół nr 6 – 26.04.2017r.
 3. Szkolenie w ramach cyklu „Poznajemy Placówki Specjalne i Integracyjne” w Młodzieżym Ośrodku Wychowawczym – 29.03.17r.
 4. Uprawnienia rodzicielskie w placówkach oświatowych – 13.12.16r.
 5. Procedura Niebieskie Karty – czy to skuteczny instrument pomocy osobom doznającym przemocy? – 6.12.16r.
 6. Szkolenia uwrażliwiające na zjawisko wykluczenia w środowisku szkolnym – 18 i 19.11.2016r.
 7. Warsztaty dot. samoobrony – cykl 6 spotkań
 8. Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny – konferencja – 17.10.16r.
 9. Zapanuj nad stresem – warsztaty – 15.10.16r.
 10. Wielokulturowość – konsultacje zbiorowe – 12.10.16r.
 11. Konferencja: Uczeń przewlekle chory w systemie edukacji – 8.06.16
 12. Konferencja: Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem? – 9.06.16
 13. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka – 26.4.16r.
 14. Poskromienie złośnicy – czyli czy konfliktem i złością można zarządzać? – 6.04.16r.
 15. Jak odpowiedzieć na potrzeby etniczne uczniów różnych etnicznie – 25.12.15r.
 16. Rola pedagoga szkolnego w kontekście edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych – 23.10.15r.
 17. Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 22 i 29.10.15r.
 18. Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego – 16.10.2014r.
 19. Interdyscyplinarnie przeciw przemocy (seminarium)– 23.10.2014r.
 20. Więzi, które chronią. Integracja i rozwój (konferencja) – 13.11.201r.
 21. Publikacje w szkole na miarę XXI wieku – ulotka, biuletyn, gazetka szkolna – 23.03.2015r.
 22. Prezi bez tajemnic – nowe oblicze prezentacji multimedialnej – 6.05.2015
 23. Lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu kształtowania zdolności koordynacyjnych-orientacja w przestrzeni oraz szybkość reakcji – 21.10.2014r.
 24. Lekcja otwarta z plastyki w klasie IV – „Nie tylko o kropce” – 1.10.2014r.
 25. Lekcja otwarta edukacji wczesnoszkolnej „Poznajmy je bliżej – zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim”– 13.05.2015r.
 26. Lekcja otwarta „Ortografia z Mikołajem” 5.12.2016r.

Szkolenia i kursy do 01.09.2014r.

 1. Volunteer training – Community for better mental health (social support, emotional support, practical support, information and advocacy) / english language
 2. Kierownik kolonii
 3. Kierownik wycieczek szkolnych
 4. Wychowawca kolonijny
 5. Trening Zastępowania Agresji
 6. Praca z osobami z autyzmem
 7. Kurs pierwszej pomocy
 8. Prowadzenie przesiewowych badań dojrzałości szkolne
 9. Prowadzenie przesiewowych badań niepowodzeń szkolnych
 10. Specyfika zaburzeń u dzieci z problemami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem (FAS)
 11. Przewodnik osoby niewidomej
 12. Praca z trudnym klientem
 13. Pisanie konspektów pracy wychowawczej
 14. Wywiady środowiskowe i inne narzędzia socjologiczne w pracy wolontariusza
 15. Koordynator zbiórek publicznych
 16. Wystąpienia publiczne
 17. Pisanie projektów unijnych
 18. Kurs szybkiego czytania
 19. Koordynator wolontariuszy
 20. Wolontariat w prawie, w placówce, w jednostce pomocy społecznej
 21. Zarządzanie organizacją NGO
 22. Pozyskiwanie współpracy i partnerów dla organizacji pozarządowych
 23. Dialog obywatelski- metody i techniki
 24. Formalno- prawne funkcjonowanie organizacji pozarządowej
 25. Problematyka równości płci w organizacjach pozarządowych
 26. Forum pedagogów (zaburzenia psychiczne dzieci)
 27. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 28. Prawo jazdy kat. B
 29. Selfcoaching

Szkolenia coachingowe w ramach Szkoły Coachów (czwarta edycja) organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu

 1. Proces coachingowy
 2. Stawianie celów
 3. Feedback
 4. Motywacja
 5. Komunikacja i dopasowanie do rozmówcy
 6. Umiejętność słuchania i obserwowania
 7. Tworzenie i zadawanie pytań
 8. Budowanie relacji coachingowej
 9. Narzędzia coachingowe I
 10. Narzędzia coachingowe II
 11. Poziomy logiczne
 12. Opór w coachingu
 13. Trening sytuacji coachingowych
 14. Budowanie granic, etyka coachingu
 15. Trudne sytuacje w coaching
 16. Budowanie misji
 17. Inteligencja emocjonalna
 18. Coaching prowokatywny

Szkolenia coachingowe, w których uczestniczyłam jako członek Zespołu Koordynującego Szkołą Coachów VI

 1. Eliminacja przeszkód i osiąganie celów
 2. Tworzenie i zadawanie pytań w procesie coachingowym
 3. Feedback + prowadzenie części warsztatowej
 4. Kompetencje coacha
 5. Tworzenie środowiska – budowanie relacji z klientem
 6. Zasoby klienta
 7. Intuicja coacha
 8. Modele coachingowe
 9. Narzędzia coachingowe
 10. Rapport
 11. Motywacja i poznawanie zasobów

Szkolenia w ramach Szkoły Koordynatorów

[przygotowujące do bycia członkiem Zespołu Koordynującego Szkołą Coachów]

 1. Otwarcie projektu i spotkanie organizacyjne
 2. Struktura Szkół Rozwoju i Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL
 3. Wartości i kultura organizacyjna z elementami feedbacku
 4. Team Building zespołów projektowych
 5. Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych
 6. Zarządzanie projektem w Szkołach Rozwoju – praca warsztatowa- cz.1
 7. Zarządzanie projektem w Szkołach Rozwoju – praca warsztatowa–cz.2
 8. System pracy w Szkołach Rozwoju
 9. Standardy kontaktowania i budowania relacji z trenerami
 10. Logistyka i organizacja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego (WSI)
 11. Blok trenerski – autoprezentacja, komunikacja
 12. Blok trenerski – konspekty, praca z procesem grupowym
 13. PR w Szkołach Rozwoju
 14. Rekrutacja jako proces (standardy, procedury, dokumenty)
 15. Rekrutacja – błędy poznawcze rekrutera, prowadzenie rozmów.

Inne rodzaje rozwoju:

 1. Udział w Development Center
 2. Konferencja: nt. autyzmu Pociąg do terapii
 3. Konferencja: Kształcenie wychowawców w Niemczech i w Polsce. Priorytety wychowawcze w obu krajach
 4. Seminarium: Zdrowe odżywianie
 5. Warsztaty dot. medytacji
 6. Udział w konsultacjach „Jak kropla drąży skałę…”
 7. Udział w spotkaniu Razem dla Nadodrza
 8. Udział w spotkaniach pedagogów Nadodrza
 • Praca magisterska (badawcza); obroniona na ocenę celującą: Obraz własnej osoby dorosłych mężczyzn z Zespołem Aspergera ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze
 • Praca licencjacka (badawcza) obroniona na ocenę bardzo dobrą: Percepcja własnej niepełnosprawności przez lekko niepełnosprawnych intelektualnie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze – wygłoszona na konferencji „Zdziwienia 2011” oraz opublikowana w czasopiśmie naukowym „Niepełnosprawność i rehabilitacja” (3/2011)

 

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s